JET001 Asansör Kumanda Panosu

JET001 Asansör Kumanda Panosu

Teknik Bilgiler
 1. Her tür otomatik kapı kontrolü
 2. Revizyon kutusunda 1 adet, kumanda panosunda 2 adet kapı kontrol giriş-çıkışları
 3. Dahili Motor faz koruma
 4. CANbus hattına bağlanan el terminali ile herhangi bir noktadan ARCODE’ u kumanda edebilme
 5. Kaçak akım korumalı kabin ve kuyu besleme sigortaları
 6. Darbe akım şalteri ile kuyu aydınlatma kontrolü (kabin üstünden ve kuyu dibinden butonlar ile)
 7. Acil durum alarm sireni (Kabin üstünden ve kuyu dibinden butonlar ile)
 8. Kumanda panosu, revizyon kutusu ve kuyu dibi kutusunda emniyet devreleri için özel bağlantılar
Fonksiyonlar

 1. CANbus hattı üzerinden seri kabin haberleşmesi
 2. Kumanda panosu ile revizyon kutusu arasında soketli yassı kablo ile birebir bağlantı
 3. Kabin butonyeri ile revizyon kutusu arasında soketli tek kablo ile tak-çıkar bağlantı
 4. CANbus hattı üzerinden seri kat haberleşmesi veya MSP16 kartı ile paralel kat bağlantısı
 5. Tüm kuyu boyunca uzanan, kattan kata soketli kablolar ile eklemeli, kuyu CANbus hattı
 6. Kat butonyerleri için her katta kuyu CANbus hattına takılan soketli kablo ile tak-çıkar bağlantı
 7. Tüm kuyu boyunca uzanan, kattan kata soketli kablolar ile eklemeli, kapı kontak tesisatı
 8. Kat kapıları fiş-kilit kontakları için her katta kapı kontak tesisatına takılan soketli kablolar ile bağlantı
 9. Kuyu dibi kutusu ile tek kablo üzerinden soketli bağlantı
 10. Çift kapı desteği ile duraklara göre bağımsız kapı kontrolü
 11. 1 faz 220VAC UPS veya akü grubu bağlantısı ile kolay yöndeki kata kurtarma
 12. Direkt duruş özelliği sayesinde kısa katlara çözüm sunabilme

Ürün Görselleri
Ürün Sipariş Formu